Az MKB babaváró kölcsön egy olyan támogatási forma, mely a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében szabadon felhasználható bármilyen célra és 2019. július 1. és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Az igénybe vehető kölcsönösszeg min. 1.000.000 Ft és max. 10.000.000 Ft lehet. az MKB babaváró hitel igénylésének feltételei a következők:
• a feleség életkora 21 és 40 év között legyen (az MKB Bank esetében)
• az igénylő házaspár magyarországi lakcímmel rendelkezik
• legalább az egyik házasfél min. 3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal rendelkezik
• a házaspár nem büntetett.
• a házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása


• magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
• ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
• a negatív KHR információ kizáró ok
• nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető
• a házaspár vállalja, hogy az MKB Bankkal megkötött kölcsönszerződést követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
• az MKB Bank csak olyan igénylőkkel köt kölcsönszerződés, akik hitelképesnek minősülnek
• ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető